8 grudnia 2023

Autorzy Strony

Jano

Janek Michalak

Facebook

FB – Kruszwica.net
Twitter

Kanał YouTube
Twoja Kruszwica

Funkcja na stronie:

Założyciel portalu
Redaktor Naczelny
Fotoreporter
Wideofilmowanie

Genek

Eugeniusz Michalak

Facebook


Funkcja na stronie:

Współzałożyciel portalu
Z-ca Redaktora Naczelnego
Autor tekstu do artykułów
Fotoreporter
Wojtek

Wojtek Danielewski

Facebook
FB – Twoja Kruszwica Video
Kanał YouTube

Funkcja na stronie:
Redaktor
Fotoreporter
Wideofilmowanie

Operator drona
Stanisław Starosta

Facebook

Funkcja na stronie:
Fotoreporter

Piotr Chowiera

Facebook

Funkcja na stronie:
Fotoreporter

Operator drona