25 lutego 2024

Regulamin Portalu

§ 1 Wszystkich użytkowników obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej i nie używanie słów i zwrotów powszechnie uważanych za wulgarne lub mających na celu obrażenie innej osoby (także w formie częściowo ukrytej poprzez wykropkowanie itp.).

§ 2 Zabrania się umieszczania wpisów, naruszających prawa osobiste osób trzecich, pod rygorem ich usunięcia w przypadku powzięcia urzędowej lub innej wiarygodnej informacji o ich bezprawności.

§ 3 Dyskusje są prowadzone w języku polskim. Od użytkowników wymaga się przestrzegania zasad poprawnej pisowni. Posty, zawierające nadmierną ilość błędów ortograficznych, niezrozumiałe stylistycznie, niechlujne, będą podstawą do wystawienia przez moderatora/administratora ostrzeżenia. Użytkownicy zamieszczający tekst w języku obcym, proszeni są o przetłumaczenie go na język polski lub dokonanie polskiego streszczenia.

§ 4 Zabronione jest zakładanie lub korzystanie przez jednego użytkownika więcej niż jednego konta. Chęć założenia nowego konta lub zmiany nicku musi być zgłoszona administracji i będzie rozpatrywana indywidualnie przez administrację portalu. Administracja portalu zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku bez podania przyczyny.

§ 5 Zgodnie z zasadami panującymi w sieci zwracamy się do siebie na „Ty” niezależnie od wieku.

§ 6 Prywatna korespondencja może być cytowana na portalu tylko za zgodą wszystkich osób biorących w niej udział.

§ 7 Bezsensowne komentarze, wyróżniające się niskim poziomem intelektualnym, lekceważące wszelkie możliwe zasady obowiązujące w cywilizowanym świecie nie będą akceptowane przez administratorów. Autor komentarza zostanie upomniany zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie. Za notoryczne łamanie tej zasady użytkownik może zostać wykluczony z portalu.

§ 8 Reklamowanie serwisów, usług, sklepów itp. wymaga zgody administratorów.

§ 9 Przesłane do nas artykuły muszą posiadać podpis autora tj. imię i nazwisko

Jeżeli ktoś z użytkowników naruszy jeden z powyższych punktów regulaminu może otrzymać zakaz pisania bądź też zostanie zbanowany definitywnie na portalu!